Dzisiejsza data: czwartek, 21 listopada 2019 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ » Aktualności    
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 453897 osób.Aktualności

                                                                           

INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM STRAJKIEM NAUCZYCIELI


Szanowni Państwo,

Z uzyskanych w dniu dzisiejszym informacji wynika, że w związku z planowanym strajkiem, który ma się rozpocząć od dnia 8 kwietnia 2019r., Przedszkole będzie nieczynne z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć i opieki, zapewniającej bezpieczeństwo w placówce dzieciom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Równocześnie informuję, że w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola rodzicom, zarówno ojcom, jak i matkom, przysługuje zwolnienie podobne jak w przypadku chorego dziecka. Umożliwia to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku. Dotyczy ono wszystkich objętych ubezpieczeniem chorobowym. Zwolenienie wystawiane jest z konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. W rozporządzeniu napisano, że za nieprzewidziane zamknięcie uznaje się sytuację, w której rodzic zostanie poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia. Podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego wystawionego na chore dziecko, korzystającemu z druku Z-15 przysługuje 80% wynagrodzenia.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

W razie zmiany sytuacji związanej ze strajkiem, którą na bieżąco monitorujemy, będę natychmiast informowała Państwa o ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania jednostki w czasie strajku, zarówno poprzez informacje pisemne, jak i umieszczanie na sytronie internetowej przedszkola - adres: www.przedszkole21.leszno.pl

Dyrektor

mgr Bernadeta Budzińska