Dzisiejsza data: czwartek, 21 listopada 2019 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ » Wizja przedszkola    
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 453844 osób.Wizja przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną. Celem naszej działalności wychowawczej i dydaktycznej jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

W dobie zmieniających się warunków życia, przejawiających się w kruchości kontaktów międzyludzkich, pragniemy stworzyć przedszkole, w którym ważne są takie wartości jak: więzi rodzinne, poszanowanie tradycji i świąt, wzajemny szacunek, troska o zdrowie własne i innych oraz umiejętność komunikowania się dziecka ze światem. Będziemy tworzyć okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych oraz promować zdrowy styl życia.