Dzisiejsza data: czwartek, 21 listopada 2019 roku  http://www.przedszkole21.leszno.pl/ » CO SŁYCHAĆ U KUBUSIÓW!?    
Aktualności | GRUPY PRZEDSZKOLNE | METODY I FORMY PRACY | INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU 
 


Naszą stronę odwiedziło juz 453877 osób.CO SŁYCHAĆ U KUBUSIÓW!?

STYCZNIOWE NOWINY KUBUSIÓW MŁODSZYCH

 

„DBAMY O PTAKI ZIMĄ”

Przypomnimy sobie dlaczego należy dokarmiać ptaki, jaki pokarm jest dla nich zdrowy, poznamy nazwy ptaków, które zimują w naszym kraju, a podczas spacerów po parku będziemy obserwować ptaki i je nazywać.

 

„KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA”

Wzmocnimy więzi emocjonalne z najbliższymi członkami rodziny i zachęcimy dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji poprzez rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych. Kształtować będziemy właściwe postawy dzieci wobec osób starszych. Zorganizujemy imprezę o charakterze rodzinnym i przygotowanie program artystyczny. Nauczymy się ustalać kolejność zdarzeń przez wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania o tematyce rodzinnej. Będziemy obcować ze sztuką, rozwijać zainteresowania plastyczne – rysowanie, malowanie, lepienie, tworzenie galerii prac dzieci, przygotowanie upominków dla dzieci.

 

„NA RATUNEK… ZANIM PRZYJEDZIE LEKARZ”

Po raz kolejny podejmiemy działania upowszechniające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród przedszkolaków. Przypomnimy sobie o sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu. Zaznajomimy się z numerami telefonów służb ratunkowych działających na terenie naszego kraju. Przygotujemy się  do wykonania prostych czynności ratowniczych (sprawdzenie przytomności i oddechu osoby poszkodowanej). Będziemy ćwiczyć słuch poprzez rozróżnianie dźwięków z otoczenia. Rozwijać będziemy nasze umiejętności matematyczne poprzez dopasowywanie do pary, segregowanie według kształtu i koloru. 


 

GRUDZIEŃ U KUBUSIÓW MŁODSZYCH

"W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU" 

Z racji że jesteśmy wyjątkowym przedszkolem weźmiemy udział w rozstrzygnięciu Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Pomóż mi Przyjacielu – integracja w oczach dziecka” w ramach  obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Z tej samej okazji promować będziemy idee integracji w naszym przedszkolu w ramach spotkania społeczności przedszkolnej.                                                    Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci, szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy... W przedszkolu, tak jak w każdej rodzinie, dzieci przygotowują się do Świąt. Aby i w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę w przedszkolu, przybliżymy tradycje, symbole i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Spotkamy się z rodzicami na warsztatach „W Kubusiowej piernikarni” gdzie wspólnymi siłami przygotujemy korzenne ciasto i upieczemy pierniki. Poznamy tradycyjne potrawy wigilijne. Wspólnie z rodzicami weźmiemy udział w grupowej wigili oraz zaprezentujemy się w przedstawieniu świątecznym. Podczas świątecznego spotkania z przyjaciółmi z SP 6rzygotujemy dekoracje świąteczne i będziemy przeżywać radość ze wspólnego działania. Śpiewać będziemy kolędy i nauczymy się piosenki o tematyce świątecznej z wykorzystaniem gestów systemu MAKATON. Weźmiemy udział w spotkaniu z Mikołajem i Gwiazdorem. Celebrować będziemy też przedszkolną Wigilię podczas której zasiądziemy do świątecznego obiadu. 

 

 

W LISTOPADZIE U KUBUSIÓW MŁODSZYCH


- wybierzemy się na spotkanie z kolorem czerwonym w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Wielozmysłowe poznawanie kolorów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

- zaprosimy przedszkolaków na spotkanie z ratownikami medycznymi, którzy opowiedzą nam o swojej pracy i pokażą wyposażenie karetki, w ramach podsumowania drugiego bloku innowacji pedagogicznej „Entliczek – Pentliczek, jestem mały ratowniczek” - „Wielcy ratownicy”

- powoli będziemy przygotowywać się do zimy i rozmawiać będziemy o naszych ubraniach, a w celu uświadomienia zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego ubierania się do panującej pogody odwiedzimy gabinet higienistki w Szkole Podstawowej nr 12

- zorganizujemy dla naszych przedszkolaków i ich rodziców konkurs plastyczny „Ratownik medyczny – bohater dnia codziennego”

- w ramach rozwijania u naszych przedszkolaków empatii, chęci niesienia pomocy potrzebującym w związku z tematyką roczną dotyczącą pierwszej pomocy zorganizujemy i przeprowadzimy zbiórkę charytatywną dla potrzebujących w Afryce „Opatrunek na ratunek”